Licytacje nieruchomości

Licytacja nieruchomości odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wg stanu objętego opisem i oszacowaniem, z uwzględnieniem wynikających z akt zmian w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu (art. 973 pkt 1 i 7 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu.

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości: